سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی نبوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، تهران
محسن کامیاب قمصری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، تهران

چکیده:

در این مقاله ضرایب شدت تنش حرارتی گذرا در استوانه ی جدارضخیم حاوی ترک محیطی کامل تعیین شده است . جهت تحلیل ابتدا تنش حرارتی گذرا در استوانه بدست آمده و با تقریب چند خطی معادل سازی شده و سپس با استفاده از روش تابع وزن ضرایب شدت تنش حرارتی گذرا بصورت حل بسته ارائه شده است . در حالت خاصِ تنش حرارتی پایدار با نتایج مقالات نیز صحه سنجی شده است که تطابق بسیار خوبی را نشان م یدهد