سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خفاجه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مد
احمد بناکار – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صالحیون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مد
سید هاشم صمدی ریکنده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مد

چکیده:

جهت بهینه کردن فرایند خشک کردن محصولات کشاورزی، میتوان نسبت به مدلسازی عددی این فرایند قبل از طراحی و ساخت خشک کن و اعمال پارامترهای لازم، اقدام نمود.به منظور مدلسازی عددی، دانستن خواص حرارتی- فیزیکی ماده لازم و ضروری است. بهره مند بودن بودن از ضریب انتشار حرارتی مواد غذایی برای طراحی و بهینه سازی فرایند انتقال حرارت در حالت ناپایدار ضروری است. هدف از انجام این ازمایش تعیین ضریب هدایت حرارتی عدس در انتقال حرارت ناپایدار برحسب تابعی از میزان رطوبت، دما و تخلخل است. این آزمایش توسط پروب اندازه گیری ضریب حرارتی، مولتی متر متصل به رایانه و برنامه (DMM) انجام گردید. ضریب انتقال حرارت با دما و زمان تغییر می کند؛ در نتیجه انتقال حرارت به صورت حالت گذرا و ناپایدار خواهد بود. مقادیر ضریب انتقال حرارت، ضریب پخش گرما و گرمای ویژه جسم با زمان تغییر می کند. طبق آزمایش صورت گرفته ضریب انتقال حرارت نسبت به زمان و افزایش دما کاهش می یابد تا به یک مقدار ثابت تقریبا ۰/۰۱ برسد. فرایند خشک کردن جسم در زمانه ای اولیه سریع و بعد از آن به کندی صورت می گیرد.