سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد منعم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سارا جمالی – کارشناسی ارشد

چکیده:

سیستم های کنترل و سازه های مربوطه نقش مهمی درارتقا عملکرد شبکه ها تامین انعطاف پذیری بالا تر و بهبود روشهای تحویل و توزیع دارد یکی ازمشکل ترین مراحل تهیه سامانه کنترل PID تعیین ضرایب مناسب مربوط به آن می باشد دراین تحقیق الگوریتم ژنتیک برای بهینه یابی ضرایب کنترلگر PID با مدل هیدرودینامیک ICSS تلفیق گردید و برای ازمون عملکرد آن روندبهینه سازی این ضرایب برای سیستم کنترل خودکارسرریز لولایی در کانال شماره دو ASCE مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصل ازارزیابی عملکرد سیستم کنترل خودکار نشان داد که الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی ضرایب موفق بوده است.