سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا حیدری – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا قائم مقامیان – هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ظاهرحسین شمالی – هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه اپسالا

چکیده:

پارامترهای مشخص کننده ویژگیهای محلی لایه های زیرین هر ایستگاه به ویژگی ضرایب تقویت و پریود غالب نقش بسیار مهمی را در مطالعات مهندسی زمین لرزه ایفا می کند تاثیر این ویژگی ها بردامنه امواج ثبت شده درمحدوده های فرکانسی متفاوت در حین زمین لرزه که اثر ساختگاه نامیده می شود بایستی به عنوان یکی از عوامل مهم در براورد مطالعات کاهش خطر زمین لرزه و یا تخمین مطالعات سامانه هشدار سریع جنبشهای نیرومند زمیندر نظر گرفته شود محدوده تقویت و یا تضعیف فرکانسی دامنه امواج ثبت شده تحت تاثیر اثرات ساختگاه به ضخامت دانسیته سرعت موج برشی میرایی و غیره بستگی دارد.