سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صنم منتظری قره درویش لو – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرادپاشا اسکندری نسب – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
جابر حمیدوند – کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشکین شهر

چکیده:

با استفاده از یک مدل قطعی از نسبت هزینه به درآمد سالانه یک راس گاو معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر درصد چربی شیر و طول عمر گله برای گاوهای هولشتین استان اردبیل در دو نوع محدودیت در ابعاد سیستم تولید شامل ثابت بودن تعدادگاو و محدودیت بودن مقدار نهاده به دست آمد. با به کارگیری این معادلات مقادیر ضرایب اقتصادی آن صفت برای شرایط اقتصادی و تولیدی سال ۱۳۸۷ گاوداری های استان اردبیل برآورد شد ضرایب اقتصادی تولید شیر بین ۰٫۲۸۵ – تا ۰٫۲۴۴- درصد چربی شیر۱٫۶۰۳ – تا ۲٫۵۶۱ و طول عمر گله ۰٫۴۲۸- تا ۰٫۳۷۵- برای انواع محدودیت ها متغیر بود ضرایب منفی نشان دهنده تاثیر مثبت آن صفت در افزایش کارایی اقتصادی سیستم تولید می باشد به دلیل استفاده از نسبت هزینه بردرآمد به عنوان تعریف کارایی اقتصادی سیستم تولید نوسان ضرایب اقتصادی صفات د راثر تغییر نوع محدودیت سیستم تولید اندک بود.