سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو حمزه پور – رئیس گروه سدسازی شرکت آب منطقه ای اردبیل
بهروز پورمهر – مجری طرح شبکه خداافرین شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

اراضی بسیار مستعدد دشت مغان باعث بوجود آمدن شبکه های ابیاری و زهکشی عظیمی مانند خداافرین دراین منطقه شده است اما احداث این شبکه ها مسائل و مشکلات خاصی را دارد که عمده ترین مشکلات در اثر برخورد با خاکهای تورم زا رمبنده و اگرا و همچنین لایه های گچی در این دشت است که نیاز به تمهیدات و روشهای خاصی جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از عکس العمل خاکهای مسئله دار در تماس با آب دارد که این مسئله در انتخاب ضخامت پوشش کانال اصلی خداافرین دخالتدارد پوشش کانالها به منظور تامین اهدافی همچون کاهش ضریب زبری و افزایش سرعت جریان آب در جهت کاهش ابعادکانال کاهش نشت از جدار کف کانال و جلوگیری از زهدار شدن اراضی مجاور کاهش سطح مقطع و حریم کانال و جلوگیری از خسارات وارده به اراضی و نیز کاهش هزینه های اجرایی و تامین لایه های حفاظتی بستر کانال برای جلوگیری از فرسایش و تثبیت ان و غیره به اجرا در می اید.