سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین وزینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
لیلا جمشیدی –
سیمین حجت الاسلامی –

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در زنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدن بودها ست دراین مطالعه مجموع ۹۰ نمونه از کارمندان جمع آوری گردید. سپس نمونه ها با روش گسترش مرطوب و فرمالین اثر جهت یافتن انگلهای روده ای مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد هیچگونه آلودگی ناشی از عفونتهای تک یاخته ای و کرمی در زنان شاغل مشاهده نگردید. علتعدم مشاهده آلودگی در کارمندان می تواند به سبب بهداشت بالای آنها آگاهی آنان از عفونتهای انگلی عدم استفاده از کود انسانی و ارتقای سطح بهداشت باشد.