سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه عبداللهی – دانشجوی سابق کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از موارد مهم در مدیریت آلودگی خاک بررسی حرکت املاح و آلاینده ها در خاک می باشد خاک یک محیط متخلخل است که حرکت مواد در آن به دلیل درگیر شدن با واکنشهای متفاوت مانند واکنشهای جذب سطحی رسوب و انحلال واکنشهای اکسیداسیون و احیا بسیار پیچیده می باشد برای تعیین شکلهای مختلف سرب و کادمیم روش عصاره گیری مرحله ای به کار رفت و نتایج نشان دادکه میزان سرب و کادمیم درشکلهای کربناتی و کمپلکسهای فلزی نسبت به سایر فرم ها بیشتر است درمورد فلز کادمیم میزان عنصر درکمپلکسهای مواد آلی از سایر فرم ها کمتر است که البته میزان این عناصر درخاکهای مختلف با توجه به بافت خاک ظرفیت تبادل کاتیونی وزن مخصوص ظاهری و واقعی و غیره متفاوت است