سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی لروند – کارشناس اداره کل محافظت محیط زیست استان لرستان
سید منصور شاهر خوندی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهران لشتی زند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان
طاهر فتح الهی – کارشناس(ارشد)اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

چکیده:

براورد رواناب سطحی ناشی از رگبارها در مناطق فاقد آمار و اطلاعات جهت طراحی سازه های هیدرولیکی از موارد مهم هیدرولوژی کاربردی می باشد سرویس حفاظت خاک آمریکا روشهایی را برای براورد عمق رواناب و دبی اوج ارائه نموده که اهم آن روش شماره منحنی بوده سادگی استفاده از این فرمول و نیاز به حداقل اطلاعات موجب شده که متخصصین هیدرولوژی پذیرای استفاده از آن باشند دراین بررسی شماره منحنی برای حوضه کهمان که از زیرحوضه های مهم کشکان می باشد براوردگردیده ابتدا با استفاده ازنقشه توپوگرافی د رمقیاس ۱:۵۰۰۰۰ زیرواحدهای هیدرولوژیک منطقه تفکیک و سپس نقشه های پوشش گیاهی کاربری و درصد پوشش و نقشه خاک گروههای هیدرولوژیک منطقه براساس واحد اراضی تهیه شد و د رمرحله بعد با تلفیق این اطلاعات به تعیین مقدار CN برای هر زیرواحد اقدام گردید و د رنهایت CN وزنی برای کل منطقه براورد شد.