سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر اخوان فومنی – دانشجویان کارشناسی ارشد خاکشناسی
هاجر علی نیا –
مجید وظیفه دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدوربه منظور تخمین رواناب حوضه آبریز درسالهای اخیر افزایش یافته است بخصوص درمواردی که اطلاعات زمین وجود نداشته و یا بروز نبوده و تغییرات سریع را نشان نمی دهد می توان ازاین اطلاعات بهره مند شد دراین تحقیق نقشه شماره منحنی رواناب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره لندست دراستان گیلان تهیه می شود نقشه شماره منحنی با تلفیق نقشه های پوشش گیاهی کاربری اراضی و گروه هیدرولوژی خاک و با استفاده از جدول sCS و نرم افزار GIS تهیه می شود میانگین وزنی شماره منحنی های بدست آمده برای هرزیرحوضه نشان میدهد که درچه زیرحوضه هایی حجم رواناب احتمالی و پتانسیل خیزی بیشتر خواهد بود.