سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک رزاقی راد – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اسماعیلی – استاد یار گروه مهندسی سنجش از راه دور – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر

چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور بمنظور تخمین رواناب حوضه ابریز در سال های اخیر افزایش یافته است. در این تحقیق ، نقشه شماره منحنی رواناب حوضه ابریز دربند تهران به کمک GIS و سنجش از دور و بر اساس فاکتورهایی مانند پوشش گیاهی، کاربری ارضی ، گروه هیدرولوژی خاک و شرایط هیدرولوژیکی تهیه گردید. با تلفیق این نقشه ها در محیط ARC GIS و به کمک جدول SCS نقشه شماره منحنی رواناب بدست امد. همچنین به منظور ارزیابی صحت نتایج، دبی حداکثر سیلاب بدست امده از شماره منحنی با دبی حداکثر سیلاب اندازه گیری شده در خروجی حوضه مقایسه گردید و صحت شماره منحنی بدست امده مورد تایید قرار گرفت.