سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نبی اله کشوری سارانی – مدرس دانشگاه آزاد مرودشت
محمدحسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
اکبر عرب محمدحسینی – دانشیار دانشگاه تهران
هیمن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تهیه کمپوست از زباله های شهری درمقایسه با سایر روشهای دفع زباله بخصوص سوزاندن اقتصادی تر است بطوریکه در حوالی شهرها با سرمایه گذاری کمی می توان کود مناسبی جهت توسعه فضای سبز شهری و یا به منظور فروش تهیه نمود یکی از مشکلات کود کمپوست جرم مخصوص کم ان می باشد که حملو نقل جابجایی و ذخیره و کاربرد این مواد را درمزارع و باغها مشکل ساخته و افزایش هزینه ها را در پی دارد یکی از بهترین روشها برای حل این مشکل استفاده از فناوری شکل دهی و متراکم سازی کود کمپوست توسط اکسترودر مارپیچ می باشد آگاهی از خواص فیزیکی کود کمپسوت و همچنین شرایط اکسترودر جهت فشرده سازی کمپوست ضروری میب اشد بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین طول مطلوب مارپیچ و قالب اکسترودر جهت تولید پلت انجام گرفت نتایج نشان دادک ه افزایش طول پیچ از ۵۰ به ۷۵ سانتی مت راثر معنی داری بردوام نداشت درحالکه با افزایش طول پیچ از ۷۵ به ۱۰۰ سانتی متر میزان دوام پلت ها افزایش معنی داری از ۵۰% به ۹۳% داشت