سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نبی اله کشوری سارانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محمدحسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
اکبر عرب محمدحسینی –
سیدرضا حسن بیگی –

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که درجوامع مختلف بشری مدنظر کارشناسان قرار گرفته و روز به روز بصورت حادتری بروز می کند مساله جمع اوری نگهداری و فراوری زباله های شهری است که با افزایش روزافزون جمعیت اهمیت آن بیشتر می شود عدم توجه به ایجاد روشهای مناسب برای دفع مناسب این زباله ها می تواندخطری برای بهداشت جوامع و طبیعت محسوب می شود به منظور استفاده بهتر از زباله کارهای مختلفی چون سوزاندن دفن کردن بازیافت و تبدیل به مواد قابل استفاده مانند کمپوست را می توان برروی آن انجام داد یکی از مشکلات کود کمپوست جرم مخصوص کم آن می باشد که حمل و نقل جابجایی و ذخیره و کاربرد این مواد را درمزارع و باغها مشکل ساخته و افزایش هزینه ها را در پی دارد یکی از بهترین روشها برای حل این مشکل استفاده از فناوری شکل دهی و متراکم سازی کود کمپسوت توسط اکسترودر مارپیچ می باشد آگاهی از خواص فیزیکی کود کمپوست و همچنین شرایط اکسترودر جهت فشرده سازی کمپوست ضروری میب اشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین خواص رطوبت واندازه ذرات مطلوب کود کمپوست جهت تولید پلت انجام گرفت . نتایج نشان داد که افزایش محتوای رطوبتی کمپوست از ۳۵% به ۴۵% باعث افزایش معنی دار دوام از ۳۵/۸۶% به ۷۸/۲۹% شده است همچنین نتایج نشان داد که با افزایش اندازه ذرات کود کمپوست دوام پلت ها به طور معنی داری کاهش مییابد