سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین فصیحی دستجردی – کرج-مشکین دشت-پژوهشگاه مواد و انرژی-
سیدعلی طیبی فرد –
مسعود علیزاده –
محمدرضا حسن زاده –

چکیده:

مواد اولیه مطابق استوکیومتری ترکیب Mo(Si1.7Al0.3)2 با یکدیگر مخلوط شدند و با استفاده از آسیای کم انرژی بهمدت ۱ ساعت همگن شدند . پودر همگن شده با استفاده از روش حالت جامدSHS سنتز احتراقی خودگستر ) در داخل کوره تیوبی با اتمس ر ف آرگن در دمای۱۰۰۰ºC سنتز شدند. نتایجXRD نشان از سنتز قابل قبول این فاز توسط روشSHS دارد. پس از سنتز کلوخه های سنتزی باردیگر توسط آسیای کم انرژی خرد شدند تا به صورت پودر میکرونیزه در آیند . نتایج PSA (Particle Size Analyzerنشان میدهد پودر سنتزی آسیاب شده دارایd50 = 4.86 μm میباشد. چسب مورد استفاده از نوع بایندر واکسیبا اجزای پارافینwt)88% موم زنبور عسل۹%wt)و اسید استئاریک۳% بوده که پس از همگن شدن در حالت مذابپودر Mo(Si,Al2با نسبت های مختلف به آن اضافه میگردد . بررسی خواص رئولوژیکی خمیر نشان میدهد، نسبت مناسب (پودر/بایندر%wt6/94 میباشد. پس از تعیین این نسبت، پودر و بایندر طبق این نسبت با یکدیگر مخلوط شدند و همگن شدند تا برای قالبگیری تزریقی آماده شوند . خمیر آماده شده در دمای ۸۰ درجه و فشار ۷۰ بار توسط دستگاه قالبگیری تزریقی به خوبیتزریق شد.