سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی علی زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
نعمت االله عباسی – شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

در دسترس بودن اکسیژن برای ذرات کانه های مگنتیتی در کوره پخت گندله منجر به افزایش نرخ اکسیداسیون گندله های مگنتیتی در طی فرایند پخت می گردد. در این پژوهش اثر تزریریال اکسژن در منطقه پیشگرم کوره پخت بر روی بهبود کیفیت و افزایش سرعت تولید گندله پخته مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمونهای لازم توسط کوره پخت پایلوت گندله سازی و در شرایط مختلف تزریق گاز اکسیژن به گاز فرآیندی کوره انجام شد. سپس با انجام آزمونهای مربوطه مشخصه های کیفی گندله تعیین شد. نتایج نشان داد که در صورتی که عمل تزریق اکسیژن در یک محدوده زمانی و دمایی مشخصی انجام پذیرد، علاوه بر بهبود شاخصه های کیفی، امکان افزایش سرعت تولید در ماشین پخت نیز فراهم خواهد شد. مطالعه ریز ساختارهای گندله ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که تزریق اکسیژن سبب ایجاد یک ریز ساختار همگن و یکنواخت در گندله می شود.