سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجید نوازنی –

چکیده:

آلایندههای رنگی موجود در پسابهای صنایع رنگرزی و نساجی از جمله منبع آلودگی های غیرقابل تجزیه توسط موجودات ذره بینی به خصوص باکتریها می باشند روشهای مختلفی برای جداسازی این الاینده ها از آب وجود دارد یکی از روشهای بسیار موثر که باعث تجزیه و معدنی شدن ترکیبات آلاینده رنگی می گردد روش اکسایش پیشرفته در حضور تابش نور فرابنفش و کاتالیست مناسب می باشد که از فناوریهای رو به رشد بوده و اهمیت زیادی در زمینه تصفیه پسابها پیدا کرده است و به خصوص برای تصفیه پسابهای شامل مقادیر کم مواد آلی مقاوم در مقابل تجزیه شیمیایی و بیولوژیکی کاربرد ویژه ای دارد دراین تحقیق از فرایند اکسیداسیون پیشرفته AOP در حضور فوتوکاتالیست هماتیت طبیعی تهیه شده از معادن سنگ آهن شمس آباد اراک با استفاده از تابش UV-C در فوتوراکتور ناپیوسته استفاده گردیده است و به عنوان نمونه ای از الاینده های رنگی از رنگ آزوی دایرکت رد ۲۳ که در پساب صنایع نساجی یافت می شود استفاده گردیده و شرایط عملیاتی آن نظیر PH غلظت آلاینده های رنگی مقدار فوتوکاتالیست و غلظت H2O2 بهینه سازی گردید و واکنش از نظر سینتیکی مورد بررسی قرارگرفت.