سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر جوکار – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
امیدرضا روستاپور –
ندا مفتون آزاد –
محمد حسینی –

چکیده:

شرایط بهینه خشک کردن دانه انار رقم رباب با خشک کن کابینتی تعیین و با روش آفتابی مقایسه شد بدین منظور ضخامت دانه های انار۱و۲و۴ سانتیمتر سرعتعبور هوا ۱و۳و۵ متر برثانیه ودما ۴۰ و ۵۵ و ۷۰ درجه سانتی گراد درنظر گرفته شد زمان خشک شدن اسیدیته شمارش کلی باکتریها کپک و مخمر و رنگ درنمونه ها بررسی گردید کمترین و بیشترین زمان خشک کردن در دستگاه به ترتیب ۱۰ و ۱۴۰ ساعت برای تیمارهای ۱ سانتیمتر _ ۵ برثانیه – ۷۰ درجه سانتی گراد و ۲ سانتی متر _ ۳ متربرثانیه – ۴۰ درجه سانتی گراد بود عامل L روشنی رنگ در ۴۰ و ۵۵ درجه سانتی گراد بیشتر از دمای ۷۰ درجه سانتی گراد بود وضعیت آلودگی میکروبی رنگ و طعم نمونه های خشک شده در دستگاه بهتر از نمونه هایآفتابی بود.