سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رسول آذری خسروشاهی – استاد یار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر پس از ایجاد پوشش آلیاژی Ni-Cu-P به روش الکترولس بر روی فولاد ST37، تاثیر پارامتر های زمان، pH ، غلظت هیپوفسفیت سدیم و سولفات مس بر روی ساختار پوشش مورد بررسی قرار گرفت. هدف از ایجاد پوشش بررسی ریز ساختار و دانه بندی آن می باشد. جهت بررسی ریزساختار پوشش های ایجاد شده از روش لو- شرر و ویلیامسون- هال ، میکروسکپ الکترونی جاروبی و دستگاه پراش اشعه ایکس استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که افزایش غلظت هیپوفسفیت سدیم و کاهش pH در حصول پوشش با ساختار نانو موثر می باشد.