سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سولماز نبردی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهن
محمود اسکندری نسب – دکترای فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشکده صنعت و معدن زرند،

چکیده:

در صنعت هستهای از زیرکونیم به دلیل قابلیت جذب پایین نوترون، در غلاف میلههای سوخت هستهای استفاده میشود. از آنجا که هافنیم نسبت به زیرکونیم قابلیت جذب نوترون بسیار بالاتری دارد، لذا باید به عنوان یک عنصر مزاحم از زیرکونیم جدا گردد. در تحقیق حاضر از روش آرایههای متعامد تاگوچی برای تعیین شرایط بهینه جداسازی هافنیم از زیرکونیم به روش استخراج حلالی استفاده شد. متغیرهای نوع اسید (نیتریک، هیدروکلریک، و سولفوریک) و غلظت آن ۰/۲ ، ۱ و ۵ مولار از فاز آبی و استخراج کننده های تری بوتیل فسفات، سیانکس ٩٢٣ ، و آلیکوات ٣٣۶ از فاز آلی تحت مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از اسید هیدروکلریک ۰/۲ مولار و استخراج کننده سیانکس ٩٢٣ ، شرایط بهینه را برای استخراج و جداسازی زیرکونیم و هافنیم فراهم میکند که در این حالت میزان استخراج زیرکونیم و استخراج و جداسازی زیرکونیم و هافنیم فراهم میکند که در این حالت میزان استخراج زیرکونیم و ۹۹/۸۹ % و ۲۶/۳۵ حاصل شدند. همچنین برای بررسی بیشتر نتایج حاصل از طرح تاگوچی، اثر عوامل گوناگون مانند غلظت اسید، نوع استخراج کننده، زمان اختلاط دو فاز، غلظت استخراج کننده و نوع رقیق کننده به صورت تک متغیری نیز مورد مطالعه قرار گرفتند.