سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی فلاحپور – دانشگاه پیام نوریزد
علیرضا سرسنگی – مسئولGIS سازمان فاواشهرداری یزد

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات منابع طبیعی، مسئله فرسایش خاک است. با از دست رفتن خاک مهمترین منبع تولید مایحتاج بشر از بین می رود که جبران این امر غیرممکن است .بکارگیری تلفیقی از تکنیک های سنجش از دور وGISیکی از مهمترین روشها جهت انجام مطالعات و ذخیره سازی اطلاعات به شمار می آید که ضرورت بکارگیری آن در تهیه نقشه سیمای فرسایش حوضه های آبخیز با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش دقت، امری کاملاً ضروری و مهم می باشد. در این مطالعه سعیشده است تا با تلفیق استفاده از سنجش از دور وGISو بکارگیری مدلMPSIAC میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزهآبخیز منشاد محاسبه گردد