سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی –
امید آخوندی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

بیابان زایی پدیده ای است که درمناطق خشک نیمه خشک و نیمه خشک مرطوب رخ میدهد و موجب کاهش پتانسیل و توان اراضی می گردد جهت ارزیابی بیابان زایی تحقیقات مختلفی درداخل و خارج کشور صورت گرفته که منجر به ارایه مدلهای ملی و منطقه ای شده است که از آن جمله می توان به مدل IMDPA اشاره کرد این مدل برای یک مطالعه موردی درمنطقه گلچشمه محلات استفاده شده است دراین بررسی دومعیار پوشش گیاهی و اقلیم مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به شرایط منطقه برای هر معیار چندین شاخص درنظر گرفته شدبرپایه شاخص های گزینش شده برای هرمعیار از میانگین هندسی شاخصها درهر معیار نقشه کیفی معیار مورد نظر بدست آمد و درپایان از میانگین هندسی معیارها نقشه شدت بیابان زایی تهیه شد نقشه نهایی بیابان زایی بدست آمده نشان دهنده کلاس شدید و بسیار شدید روند بیابان زایی درمنطقه می باشد با توجه به ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که شاخص بهره برداری از پوشش گیاهی با میانگین وزنی ۳/۳۲ کلاس شدید تاثیر بیشتری را دربیابان زایی منطقه دارد.