سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا زمانی –
محمد پروین نیا –

چکیده:

رودخانه بشار در استان کهگیلویه و بویر احمد بخشی از اکوسیستم های مهم در جنوب غربی کشور و یکی از سرچشمه های اصلی رودخانه کارونمحسوب می شود. متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تاسیس کارخانه قند و تصفیه خانه فاضلاب شهری در مجاورت این رودخانه در شهر یاسوج و تخلیه پساب خروجی آنها به داخل رودخانه و همچنین ورود رواناب و سیلاب شهری یاسوج به داخل آن, آب این رودخانه دچار آلودگی های بسیاری شده است.WQS یکی از شاخص های تعیین کیفیت آب می باشد که وضعیت سلامت زیستگاه مورد نظر را در سه سطح بد (رتبه یک), ضعیف (رتبه سه) و خوب (رتبه پنج) تقسیم بندی می کند. در این تحقیق با استفاده از شاخص WQS وضعیت سلامت آب این رودخانه در شش ایستگاه در طول رودخانه بشار و در بازه ی زمانی یک ساله در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۷۷ محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیقPO4 , BOD5 , PH , DO بودند. طبق تحقیقات انجام شده در سال ۱۳۸۸ ,PO4 و DO در تمام فصول به ترتیب رتبه یک و رتبه پنج را به خود اختصاص داده اند. PH , BOD5 بدترین وضعیت خود را (رتبه یک) در فصل پاییز به خود اختصاص داده و بهترین وضعیت (رتبه پنج) BOD5 در فصل زمستان و PH در فصل بهار می باشد. نتایج بیانگر آلودگی بیشتر در سال ۱۳۸۸ نسبت به اندازه گیری های سال ۱۳۷۷ می باشد