سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد عامری – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
فرزاد شیدفر – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
امیر رادفر – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت

چکیده:

فلوئور آب آشامیدنی باعث افزایش مقاومت مینای دندان در برابر پوسیدگی می شود و در مناطقی که میزان فلوئور آب آشامیدنی کم می باشد میزان پوسیدگی دندانی بخصوص در سنین قبل از بلوغ بسیار زیاد است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلوراید آب آشامیدنی ایلام و ارتباط آن با شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی این شهر بود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پائیز ۷۸ بر روی ۳۲۰ دانش آموزان ۱۲ تا ۱۵ ساله مدارس راهنمایی شهر ایلام انجام شد. مدارس مربوطه توسط نمونه برداری خوشه ای و دانش آموزان نیز توسط نمونه برداری تصادفی از طبقات مختلف فرهنگی اقتصادی جامعه انتخاب شدند. ..