سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میر فیض فلاح شمس – دکترا مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در این مقاله وضعیت بهره وری سازمانهای بیمه گر طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا راهکارهای افزایش بهره وری آنها ارائه شده است. برای سنجش نمره بهره وری سازمانهای بیمه گر رد طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ از مدل مالم کوئیست استفاده شده است. در این تحقیق برای تعیین نهاده ها و ستانده های مدلهای سنجش کارایی از مطالعات انجام شده و رویکرد AHP استفاده شده و مبالغ سرمایه گذاری، کل دارایی ها و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان نهاده ها و حق بیمه های دریافتی، درآمد سرمایه گذاریها و سود خالص شکرتهای بیمه به عنوان ستانده های مدل اندازه گیری بهره وری استفاده شده است. نتایج مدل DEA-Malmquist حاکی از این است که اکثر شرکتهای بیمه ای در ایران از عملکرد بسیار ضعیفی برخوردار بوده و نمره کارایی آنها کمتر از یک می باشد و از در بین ۱۸ شرکت بیمه دولتی و خصوصی موجود رد کشور، کارایی نسبی ۱۱ شرکت طی دوره زمانی ۸۶ تا ۸۷ کاهش یافت است و جالی توجه اینکه بخش شرکتهای مذکور شرکتهای بیمه دولتی یا شبه دولتی می باشند.