سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام الدین امیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی عمران-مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد محمودیان شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احسان دریکوند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

استفاده از آب های زیرزمینی با عنایت به دسترسی آسان از زمان های گذشته مورد توجه بوده است. اما حفظ و نگه داری این منبع آب شیرین با توجه به افزایش مصرف خود یکی از مسائل مهم و قابل توجه بوده است. مطالعات و تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شد و یکی از راهکارهای پیشنهادی سدزیرزمینی است. این سدها مسیر جریان آب زیرزمینی را قطع نموده و با ممانعت از حرکت طبیعی آب، ذخیره خوبی را فراهم می کنند، به گونه ای که راهمفیدی جهت تصفیه و ذخیره آب محسوب می شوند. در این پژوهش به بررسی شاخص های مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی و به صورت موردی در منطقه نیمه خشک دشت رامهرمز واقع در جنوبغرب ایران می پردازیم. نتایج نشان می دهد، مناسب ترین مکان جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از اطلاعات موجود و به کارگیری تصاویر ماهواره ای در این منطقه در جنوب دشت و در حوالی روستاهای گباس و بنه نفل و در تنگه ای به طول ۲۲۲۲ متر می باشد. بررسی ها نشان داد که این منطقه از نظر مورفولوژیکی دارای وضعیت بسیار خوب و از لحاظ هیدرولوژیکی دارای وضعیت نسبتاً خوبی جهت احداث سد زیرزمینی می باشد