سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری فرهنگیان – کارشناس شیمی کاربردی- مسئول آزمایشگاه شیمی مرکزی شرکت آب و فاضلاب روست
مرتضی برغمدی – کارشناس بهداشت محیط – مسئول آزمایشگاه مرکزی و ناظر عالیه کنترل کیفی شر
مریم امیدوار مطلق – کارشناس شیمی محض- کارشناس آزمایشگاه شیمی مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستای

چکیده:

با توجه به اینکه شکت های آب و فاضلاب برای کنترل و نظارت میکروبی آب از سنجش کلر به عنوان یک شاخص استفاده می کنند و در اغلب موارد داده های متفاوت د رشرایط یکسان و غیر یکسان سبب اختلال در نظارت و کنترل می شود لذا این مطالعه با توجه به تعدد سنجش های تعیین غلظت کلر چند نوع از کیت های رایج در بازار که اولاد دارای روش یکسان و ثانیا با توجه به اینکه کیت های رایج به دو دسته چشمی و دیجیتالی تقسیم که در نوع چشمی ، مقیاس رنگ می تواند استوانه ای و یا دیسکی باشد همچنین سل نمونه متصل و یا مجزا از مقیاس رنگ باشد ؛ مورد بررسی کیفیت قرار گرفت تا بتوان به روش سنجش مناسب و مقرون به صرفه دست یافت که از دقت کافی برخوردار باشد. دو کیت کاریزاب و کیمیایی صنعت روز و دستگاه پرتابل Palintest به همراه قرص DPD در ۵ نوع نحوه سنجش در ۹ رنج غلظت متداول مورد ارزیابی قرار گرفت . صحت داده ها و فاصله آنها نسبت به غلظت استاندارد ، همچنین پراکندگی یا نظم داده ها ثبات رنگ در طول موج ۵۱۵nm بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که نزدیک ترین قرائت به غلظت های استاندارد مربوط به دستگاه Palintest و قرص DPD می باشد و در مرتبه دوم مربوط به حالتی است که از معرف FC1 ، سل و دیسک کیت MERCK استفاده شده است. که با توجه به هزینه نحوه نگهداری برای سنجش های روزانه استفاده از معرف FC1 به همراه سل و دیسک مرک پیشنهاد می شود.