سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن دهقان دهنوی – موسسه آموزش عالی امام جواد،دانشکده مدیریت ،یزد
مریم فروتن – موسسه آموزش عالی امام جواد،دانشکده مدیریت ،یزد
حمید رضا رضائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی ،یزد

چکیده:

ماندگاری در بازار رقابتی بین کشورهای مختلف در حال توسعه با وجود عواملی چون منابع محدود انرژی منابع نیروی انسانی کارامد و … مستلزم توجه دو چندان به نیروی انسانی است که هم هدف و هم عامل بهره وری می باشد زیرا که انسان عامل تغییر دهنده اکثر شرایط محیطی بوده و با افزایش انگیزه باعث ارتقا کیفیت و کمیت شده و با خلاقیت خود راه گشای بسیاری از مسائل است بنابراین باید استفاده از منابع انسانی و بهره وری انها به روش علمی به حداکثر برسد به گونه ای که کاهش هزینه تولید گسترش بازار افزایش اشتغال تلاش برای افزایش دستمزد واقعی و بهبود معیارهای زندگی به سود هرسه قشر کارگر مدیریت و مصرف کننده باشد بنابراین در این مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرارگرفته است از انجای یکه کوشش ها در جهت شناخت عمیق مسائل مرتبط با نیروی انسانی است شناخت بهره وری و ارتقای آن از اهداف عمده هر سازمان فعال صنعتی می باشد زیرا تنها راه کاهش هزینه تولید در قبال افزایش مداوم حقوق و دستمزد بالا بردن سطح بهره وری و در نتیجه نفوذ در بازار و رقابت پذیری محصولات در برابر تولیدات کشورهای دیگر است. روش مطالعه بصورت کتابخانه ای و تحقیق میدانی می باشد.