سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین کردنائیج – مربی گروه عمران موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری ره
محسن طاهری – کارشناس زمین شناسی
هادی شیرسوار – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک

چکیده:

تخمین نشست خاک های ریزدانه از مهمترین مسائل درمهندسی ژئوتکنیک می باشد یکی از روشهای محاسبه نشست خاکهای ریزدانه استفاده از شاخص فشردگی است که از آزمایش تحکیم بدست می آید از آنجایی که تعیین این شاخص از آزمایش تحکیم نسبتا وقت گیر است محققین بسیاری تلاش نموده اند تا با استفاده از پارامترهای دیگر خاک شاخص فشردگی را تخمین بزنند هدف از تحقیق حاضر تعیین روابطی بین شاخص فشردگی و خصوصیات فیزیکی خاک های ریزدانه استان مازندران می باشد از اطلاعات ۳۰۰ نمونه آزمایشگاهی که از نقاط مختلف استان مازندران تهیه شده بود استفاده شده است دراین مقاله روابط یک و چند متغیره جدیدی جهت تعیین شاخص فشردگی با روش آنالیز رگرسیون پیشنهاد شده است.