سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
نوشین سیم کش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن

چکیده:

از عوامل مهم و تاثیر گذار در امر گردشگری و توسعه صنعت توریسم اقلیم و آب و هوای هر منطقه می باشد عوامل اقلیمی نه تنها در انتخاب نوع تقاضای گردشگری نقش به سزایی ایفا می نماید بلکه از نظر احساس رضایت از نوع بازدید نیز گزینه ای تعیین کننده می باشد بطوریکه اسایش توریسم چه از لحاظ انتخاب زمان و مکان سفر و چه از جنبه فیزیولوژیک بدن انسان اهمیت فراوانی دارد این تحقیق با توجه به وجود پتانسیلهای اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده کرکس به بررسی موضوع از جنبه اقلیمی و اسایش گردشگران پرداخته است بطوریکه با استفاده از مدل TCI و اعمال عامل ارتفاع سعی بر آن داشته است تا علاوه بر تعیین بهترین زمان به منظور بازدید از منطقه مکان مناسبی را نیز در طول سال ارائه نماید نتایج تحقیق نشان میدهد که مطلوبترین زمان از لحاظ اسایش گردشگران ماه ژوئن یعنی از ۱۱ خرداد تا ۱۰ تیر می باشد البته ماههای جولای و اگست دارای شرایط نسبتا مناسبی از لحاظ آسایش توریسم می باشد