سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدخواه – استاددانشگاه تربیت مدرس
نادیا زرعکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برجهای تقطیر یکی ازرایج ترین و پرهزینه ترین تجهیزات درواحدهای فرایندی می باشند زمانی که بخواهیم یک مخلوط چندجزئی را مورد جداسازی دقیق قرار دهیم امکان استفاده از آرایش های مختلفی وجود خواهد داشت بنابراین درهرمساله ای جداسازی به روش تقطر مهمترین پرسشی که مطرح میب اشد تعیین بهترین توالی برجهاست دقیقترین راه برای تعیین توالی بهینه برج استفاده ازمحاسبات هزینه می باشد باتوجه به اینکه این روش نیاز به محاسبات وقت گیری دارد دراین مقاله با تعریف یک شاخص جدید تحت عنوان به تعیین توالی بهینه برجها می پردازیم به این صورت که هرآرایشی که دران مقدار شاخص پیشنهادی مینیمم باشد به عنوان بهترین ارایش معرفی میگردد نتایج بیانگر آن است که شاخص پیشنهادی درانتخاب آرایش بهینه به خوبی عمل می کند.