سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس علی نژاد – شرکت برق منطقه ای فارس
شهرزاد سیف –

چکیده:

خطای پیش بینی باربلندمدت همواره یکی ازنگرانیهای صنعت برق و ازشاخصهای بسیار مهم درارزیابی استراتژی شرکت های برق منطقه ای می باشد و این شرکت ها همیشه دنبال راه کارهایی برای حفظ آن درسطحی قابل قبول می باشند بدین منظور همه ساله خطای پیش بینی باربلندمدت محاسبه می گردد ولی مقدار بهینه ای برای سنجش این شاخص وجود ندارد هدف از این تحقیق تعیین یک حاشیه امنیت برای پیش بینی باریا بعبارت دیگر تعیین میزان استاندارد برای این شاخص می باشد.