سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد جعفری – عضو هیئت علمی دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ش
مهسا ماپار – کارشناس ارشد مدیریت HSE

چکیده:

کاردر محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار حضور گروههای مختلف کاری و نیزعدم آشنایی کامل پیمکانکار با محیط و شرایط کار با پتانسیل بالای وقوع حوادث ا یمنی بهداشتی ومحیط زیستی همراه است از این رو پرداختن به موضوعات HSE درعملیات پیمانکاری اهمیتی دوچندان می یابد از آنجایی که سیستم مدیریت HSE پیمانکار باید با سیستم مدیریت HSE کارفرما مطابقت داشته باشد لازم است در مراحل مختلف قرار داد با بکارگیری شاخصهای مرتبط با HSE ارزیابی سازمان یافته از شرایط و عملکرد پیمانکار به عمل آید و میزان مطابقت آن جهت عقد قرار داد و یا ادامه همکاری پیمانکار با کارفرما مورد بررسی قرارگیرد. دراین مقاله در ابتدا مدلهای مطرح مدیریت HSE پیمانکاران مورد بررسی قرارگرفت که براساس آن سیستم مدیریت HSE پیمانکاران به سه بخش پیش ارزیابی HSE ارزیابی HSE و مدیریت HSE پیمانکارتقسیم شد