سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محسن محمدی مقرب –
حمزه میرحاجی –

چکیده:

شرکت سهامی زراعی خضری واقع درخراسان جنوبی با سطح زیرکشت سالیانه ۱۷۰۰ هکتاربزرگترین تولید کننده محصولات زراعیدراین استان میباشد دراین مطالعه ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از مهندسین و زارعین شرکت درجه و سطح مکانیزاسیون محاسبه شد سطح مکانیزاسیون تراکتوری ۱/۳ و سطح مکانیزاسیون با احتساب دیگر ماشین های خود گردان ۱/۴۲ اسب بخار درهکتار بدست آمد. درجه مکانیزاسیون برای اکثر عملیات ۱۰۰درصد بود سپس با توجه به اهمیت موضوع انجام به موقع عملیات واینکه بنابدلایلی کاشت محصولات دربهترین زمان ممکن انجام نمیگیرد جدول تراکم عملیاتی براساس بهترین تاریخ کشت تهیه و با استفاده از آن پیک کاری مشخص شد با استفاده از میانگین بیست ساله شاخصهای اب و هوایی منطقه روزهایمناسب کاری تعیین و با استفاده از این اطلاعات تعدادتراکتورهای مورد نیاز برای انجام به موقع عملیات محاسبه شد.