سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود نکویی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مقوله کنترل فعال سازه ها سالهاست که در مورد سازه های مختلف مورد بررسی قرارمیگیرد از جمله این کارها می توان به کارهای یانگ و همکارانش در زمینه کنترل بهینه خطی و غیرخطی سازه ها و همچنین کارهای قابوسی و همکارانش ۲و۳و۴ درزمینه استفاده از شبکه عصبی در کنترل خطی و غیرخطی سازه ها نام برد از مسائل مهم در بررسی کنترل فعال سازه ها در نظر گرفتن اندرکنش سازه با محرکی است که نیروی کنترل توسط آن به سازه وارد می شود که این مقوله د رکارهای قابوسی و همکارانش دیده می شود آنها یک معادله دیفرانسیل برای حرکت پیستون محرک الکتروهیدرولیکی درکارهایشان ارایه کرده اند که از آن برای وارد کرد اثر اندرکنش سازه با محرک الکتروهیدرولیکی در کارهایشان استفاده کردند و در تعیین سیگنال ورودی به محرک الکتروهیدرولیکی برای وارد کردن نیروی کنترلی مورد نظر از طریق روشهای شبکه عصبی عمل کردند.