سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کهن سال – دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه مهندسی مواد -دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعت
مهرداد آقایی خفری – استادیار-گروه مهندسی مواد -دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

جهت بررسی تاثیر فرآیند فشار هیدرواستاتیک گرمHIP)بر روی ریزساختار سوپرآلیاژRene-80ابتدا سیکل بهینه این فرآیند تعیین گردید. به این منظور فرآیند فشارهیدرواستاتیک گرم HIP) تحت شرایط فشار ۱۲۰ مگاپاسکال برای مدت زمان ۴ ساعت در درجه حرارت های ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰درجه سانتی گراد اعمال گردید. سپس آزمایش تنش-گسیختگی تحت فشار ۱۹۵ مگاپاسکال و درجه حرارت ۹۹۰ درجه سانتی گراد جهت ارزیابی نمونه هایHIP شده و تعیین سیکل بهینهHIP اعمال گردید. با بررسی ریزساختار و میکروسختی تاثیر اعمال سیکل بهینه فشارهیدرواستاتیک گرم HIP) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نمونه هایی که تحت سیکل بهینه HIP مورفولوژی رسوبات g است. همچنین عیوب میکروتخلخل ها در نمونه ها به طور محسوس حذف گردید و توزیع یکنواخت رسوباتg در زمینهg حدودی با اعمال سیکل بهینهHIP امکان پذیر می گردد.