سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک- سازمان انرژی های
حمید آقاجانی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک- سازمان انرژی های
منصور ضیائی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک- سازمان انرژی های

چکیده:

چشمه های آبگرم را می توان بر اساس شیمی آب و کانی های شکل گرفته توسط آنها، به سه دسته کلی تقسیم نمود: ۱) سیستم های قلیایی با سینترهای سیلیسی ۲)سیستم های تراورتنی کربناته و ۳) سیستم های اسید یولفاته. همچنین انواع ترکیبی نیز در برخی از سیستم های چشمه های آبگرم دیده می شوند که سینترهای تراورتنی داشته و ترکیب آب پشمه های قلیایی- سولفاته است. در اینجا از داده های سنجش از دور سنجینده +ETM برای تعیین نوع سیستم چشمه های آبگرم محلات استفاده شده است. نوع سینترها و مناطق دگرسانی موجود در منطقه تعیین شده در نتیجه مشخص شد که سیستم چشمه های آبگرم محلات از نوع سیستم ترکیبی سینترهای تراورتنی با سیستم های اسید سولفاته است.