سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

گیسو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سولفیت ها به طور گسترده به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی و اشامیدنی ها استفاده شده اند با این وجود از انجایی که برخی اثرات سوء بر مصرف کننده دارند تعیین آنها برای اهداف امنیت مصرف کننده ضروری است در میان روشهای تجزیه ای موجود روشهایی که براساس انالیز تزریق مایع (flow injection analysis هستند مهمتر میباشند. FIA مزایای بسیاری دارد از جمله همه جانبه بودن دقت قیمت پایین، سرعت واتوماسیون، اینمزایا FIA را به یک روش جایگزین مناسب برای روشهای سنتی تبدیل کرده است این مطلب وضعیت فعلی روش FIA را برای تعیین سولفیت در غذاها و اشامیدنی ها بیان می کند. انالیز با جزئیات این روش با تاکید بر اثر ان روی جنبه های روش استخراج، جداسازی ، شناسایی و اندازه گیری در قالبهای مختلف انجام شده است.