سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کردی – کارشناس ارشد مرتعداری
موسی اکبرلو – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید نیک نهاد – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامعباس قنبریان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در مدیریت مراتع شناخت عوامل محیطی و میزان اثر آنها بر پوشش گیاهی بسیار حائز اهمیت است. دشت آسپاس در شمال استان فارس بین ˝۵۷ ´۱۸ ˚۵۲ تا ˝۱۹ ´۲۵ ˚۵۲ طول شرقی و ˝۲۰ ´۳۵ ˚۳۰ تا ˝۳۹ ´۳۸ ˚۳۰ عرض شمالی قرار دارد. هدف از این مطالعه تعیین سهم عوامل خاک در تشریح پوشش گیاهی چمنزار است. نمونه‏برداری از پوشش گیاهی به‏صورت تصادفی- سیستماتیک انجام شد. برای بررسی رابطه خاک با پوشش گیاهی از روش‏های رسته‏بندی تجزیه تطبیقی قوس‏گیری‏شده (DCA) و تجزیه تطبیقی متعارفی (CCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که توزیع جوامع گیاهی موجود در منطقه کاملأ با فاکتورهای خاکی مورد بررسی در این مطالعه همبستگی دارند و جوامع موجود که با این شرایط سازگار شده‏اند، اکثرأ از گونه‏‏های رطوبت‏پسند هستند. براساس آنالیز تقسیم بندی واریانس مشخص شد که ۳۵/۴۵ درصد از تغییرات ترکیب پوشش گیاهی توسط فاکتورهای خاکی مورد بررسی در این تحقیق قابل توجیه است. درک رابطه بین عوامل خاکی و توزیع پوشش گیاهی در این منطقه به مدیریت کاربردی، احیاء اراضی، و توسعه چنین اکوسیستم‏هایی کمک زیادی می‏کند.