سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منابع آب شیرین ارزشمندنرین منابع تجدید شونده کره زمین هستند که برای تولید مواد غذایی ، توسعه اقتصادی و بقای موجودات زنده ضروری می باشند . در طول تاریخ بشر ، دسترسی مطمئن به آب یک شرط اساسی در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته داشته است. یکی از مسائل مهم در تئوری توزیع درآمد بین عوامل تولید، تعیین سهم واقعی هر نهاده در تولید است ، روشهای مختلفی برای این منظور ارائه شده است که یکی از روشهای دقیق و کاربری در این روش اولر می باشد . نتایج این تحقیق نشان داد که آب علاوه بر اینکه یک نهاده حیات بخش است از ارزش اقتادی بالایی برخوردار می باشد بطوریکه ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در تولید پسته ۲۲۰۹ ریال می باشد . همچنین آمار و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها نشان داد که متوسط مصرف آب در هر هکتار پسته در منطقه رفسنجان ۹۱۰۴/۸ مترمکعب در سال می باشد.