سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه امین غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی اصغر آریایی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا عاشوری – استاد قطب فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تعیین سن و مطالعه میکروفسیلهای رسوبات کرتاسه پیشین برش زمین شناسی مناسبی در کوه شصت دره شمال غربی شهرستان تربت حیدریه انتخاب شد برش مذکور دارای ضخامت ۴۷۸ متر می باشد که متشکل از سنگ آهکهای اوربیتولین دار است که در قسمتهای دولومیتی شده اند مرز زیرین این رسوبات بهصورت دگرشیبی زاویه دار و با واسطه کنگلومرای قاعده ای برروی رسوبات ژوراسیک قرارگرفته است و مرز بالایی آن به علت فرسایش قابل رویت نمی باشد مطالعه میکروسکوپی ۱۵۱ مقطع نازک تهیه شده از این برش منجر به شناسایی ۲۰ جنس و ۱۶ گونه از فرامینیفرهای بنتیک و ۷ جنس و گونه از جلبکهای آهکی گردید که موید سن بارمین – آپتین می باشند.