سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فوزیه فولادی – موسسه آموزش عالی کرمان، گروه زمین شناسی
محمد داستانپور – استاد موسسه آموزش عالی کرمان، گروه زمین شناسی
فاطمه بحرینی – موسسه آموزش عالی کرمان، گروه زمین شناسی

چکیده:

نهشته های کرتاسه میانی در برش استخروئیه واقع در غرب کرمان با ضخامت ١٩٠ متر در قاعده از تناوب مارن با آهک های اربیتولین دار، آهک های ماسه ای و آهک شیلی تشکیل شده و در قسمت راسی به آهک های اربیتولین دار ستیغ ساز ختم می شود. رسوبات کرتاسه میانی بر روی رسوبات ژوراسیک به صورت ناپیوسته قرار دارند و مرز بالایی این برش چینه شناسی به صورت فرسایشی می باشد. این برش دارای تنوع بسیار خوبی از سنگواره های بازوپایان، خارداران، شکم پایان و دو کفه ای ها، مرجان ها و بخصوص اربیتولین ها می باشد که حاکی از شرایط مطلوب و مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات است. تعیین سن نهشته های منطقه مورد مطالعه برای اولین بار بر اساس میکروفسیل ها به ویژه اربیتولین ها، انجام گردید و سن آپتین – سنومانین پیشین پیشنهاد شد. همچنین حضور فرامینیفر های بزرگ از جمله اربیتولین ها و نیز جلبک های آهکی، محیطی کم عمق، گرم و نورانی و سر شار از اکسیژن را نشان می دهد.