سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پوزش – کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی –
حجت احمدی –

چکیده:

درمدیریت ماشین های کشاورزی یکی از تصمیم های مهم انتخاب زمان مناسب جایگزینی ماشین کشاورزی مستعمل با ماشین مشابه نو می باشد اتخاذ تصمیم صحیح دراین رابطه سبب صرفه جویی درهزینه های ماشینی تولید و انجام بهینه و به موقع عملیات مزرعه می شود درحالت کلی هزینه های یک ماشین کشاورزی به دو دسته هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تقسیم میشوند درحالیکه با افزایش مقدار کارکرد ماشین میزان هزینه های ثابت به ازای واحد عملیات سطح مزرعه یا زمان کاهش می یابد روندی صعودی درمورد هزینه های متغیر و بطور خاص هزینه نگهداری و تعمیرات وجود دارد از نظر اقتصادی زمان بهینه برای جایگزینی ماشین زمانی استکه هزینه کل تجمعی ماشین به ازای واحد عملیات به یک مقدار حداقل برسد و از آن پس دوباره شروع به افزایش نماید دراین راستا مطالعه ای به منظور تعیین سن مناسب جایگزینی عمرمفید اقتصادی تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ فعال درکشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان انجام پذیرفت دراین پژوهش میزن سودسرمایه و استهلاک سالانه تراکتورها با توجه به قیمت اولیه قیمت اسقاطی نرخ بهره رایج نرخ تورم نرخ بهره واقعی و نسبت استهلاک محاسبه شد و همراه با هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات برمبنای قیمت های سال مالی ۸۹ درتعیین عمر اقتصادی تراکتور های مورد استفاده قرارگرفت