سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی دهقان منشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
امیر حسین مرشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن –اکتشاف، دانشکده فنی دانشگاه تهر

چکیده:

روش های مختلفی برای تعیین سن در سنگ ها و کانی ها وجود دارد. یکی از این روش ها بر اساس خصوصیت لومینسانس کانیها بر اثر حرارت است که به آن ترمولومینسانس می گویند. برای تعیین سن به دو پارامتر پالئودوز و نرخ تابش نیاز است که خود به انرژی پرتوهای ساطع شده آلفا، بتا و گاما بستگی دارد. البته روش تفسیر سن یابی ترمولومینسانس با مشکلاتی همراه است. در مرحله اول در نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها باید توجه نمود. یکی از مسائل مهم در تعیین سن، سطح اشباع و منحنی رشد شدت ترمولومیسانس است که تفسیر نادرست، باعث تخمین های خطا می شود . پس از تعیین سیگنال ها مربوط باید از تکنیک های خاصی در جداسازی سیگنال ها استفاده نمود و دامنه خطای تخمین سن را تعیین نمود.