سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی محمدعلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حسین پاشائی چلکاسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاه

چکیده:

در طی این تحقیق سمیت حاد Acute toxicity سم کاپتان که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصا شمال کشور استفاده می گردد بر روی ۱۸۰ قطعه بچه ماهیان ۵-۳ گرمی کپور علفخوار به منظور تعیین غلظت کشنده ۵۰ درصد از جمعیت ماهیان در ۹۶ ساعت مطالعه گردید ازمایشات به صورت ساکن Static و بر اساس روش استاندارد TRC1984 به مدت ۴ شبانه روز ۹۶ ساعت انجام و پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب از جمله pH سختی کل اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردبد در طول مدت ازمایش نیز رفتار و حرکات بچه ماهیان در مقابل سم به دقت مورد بررسی قرار گرفت ازمایشات ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی بچه ماهیان به داخل اکواریوم هایی که به حجم ۲۰ لیتری ابگیری شده بودند و بطور مداوم هوادهی می شدند به تعداد ۱۰ عدد بچه ماهی در هر اکواریوم ۲۰ لیتری انجام شد و پس از بدست آوردن محدوده کشندگی تیمارهای نهایی با ۵ تیمار و ۳ تکرار انجام پذیرفت و در نهایت براساس نتایج بدست امئه و با استفاده از روش اماری Probit program سمیت حاد Lc5096h سم کاپتان برای بچه ماهیان کپور علفخوار برابر ۰٫۹ میلی گرم در لیتر بدست امده و حداکثر غلظت مجاز این سم برابر ۰٫۰۹ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید.