سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توحید عیسی زاده – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان
حسین حاجی آقا علیزاده – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان
عصا خباز – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک -طراحی کاربردی دانشگاه بوعلی سینای همدا

چکیده:

سالانه مقدار زیادی از میوه ها در اثر عدم شناخت از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آناد رحین عملیات برداشت، حمل و نقل بسته بندی و انبار داری از بین می روند و یا دچار افت کیفیت می شوند. این در حالی است که تاکنون بیشتر پژوهش های انجام شده برای ارزیابی خصوصیات کیفی محصولات کشاورزی با آزمون های عملی همراه بوده است و نتایج آن فقط در شرایط خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق توسعه مدل های شبیه سازی کامپیوتر جهت تعیین خصوصیات ارتعاشی میوه سیب می باشد. تعیین فرکانس طبیعی اول سیب برای ارزیابی سفتی و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای حمل و نقل بسیار با اهمیت است. برای این منظور دو سری آزمایش بر روی سیب رقم رد دلیشز انجام شد. سری نخست آزمایشات شامل اندازه گیری ابعاد، شعاع انحنای سطح، مدوال الاستیک پوست، گوشت و قسمت مرکیزی سیب، جهت ایجاد مدل اجزای محدود بود و سری دوم انجام آزمون غیر مخرب آکوستیک برای تعیین فرکانس تشدید اول سیب بود. نتایج نشان داد که همبستگی خوبی بین نتایج شبیه سازی با آزمون عملی برای ارزیابی سفتی سیب رد دلیشز وجود دارد.