سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ اخویسی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مرجان ربیعی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی از راههای تقویت اعضای سازه ای ساختمان های بتن مسلح قدیمی استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده یا FRP می باشد برای تعیین مقاومت و پیش بینی رفتار واقعی یک عضو سازه ای تحت بارگذاری جانبی دانستن جزئیات سطح گسیختگی آن عضو و تحلیل غیرخطی آن ضروری است دراین مقاله روشی ساده و کارآمد برای تعیین سطوح گسیختگی مقاطع تیر یا ستون بتن مسلح تقویت شده با الیاف پلیمری مسلح شده یا FRP ارائه شده است همخوانی پاسخهای به دست آمده از روش پیشنهادی و نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده دقت و قابلیت اعتماد این روش می باشد.