سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان ربیعی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
امیرهوشنگ اخویسی – استادیار گروه عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در سالهای اخیر در ترمیم ساختمانهای بتن مسلح آسیب دیده از زلزله و یا تقویت ساختمان های بتن مسلح قدیمی استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده یا FRP بسیار رایج شده است از این رو شناخت عملکرد اعضای سازه ای تقویت شده با FRP اهمیت ویژه ای پیدا کرده است پیش بینی رفتار واقعی اعضای تقویت شده با FRP در مقابل بارهای جانبی مستلزم انجام تحلیل های غیرخطی و درنظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح می باشد برای انجام تحلیل غیرخطی دسترسی به جزئیات سطح گسیختگی ضروری می باشد سطح گسیختگی بیانگر مقاومت مقطع تحت نیروی محوری و لنگرهای دو محوری می باشد دراین مقاله روشی ساده و کارآمد برای تعیین سطوح گسیختگی ستونهای باریک بتن مسلح T شکل تقویت شده با FRP ارائه شده است که در آن برای انتگرال گیری میدان تنش از روش فیبری استفاده می شود. نمودارهای لنگر – انحنا منحنی های اندرکنش نیروی محوری – لنگر خمشی و سطوح گسیختگی نیروی محوری – لنگرهای دو محوری توسط این روش قابل تعیین می باشند.