سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیماسادات لاجوردی – کارشناس ارشد مدیریت HSE
محمدجواد جعفری – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ایرج محمدفام – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

چکیده:

درفرایندهای شیمیایی جهت حفاظت ازپرسنل و سیستم های تولیدی چندین لایه حفاظتی مورد استفاده قرارمیگیرد ودرروش آنالیز لایه های حفاظتی تعداد و مقاومت این لایه ها آنالیز میگردد روش آنالیز لایه های حفاظتی همچنین ابزاری برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی SIL یک لایه حفاظتی بوده و لایه ها را بطورجداگانه ازطریق درنظرگرفتن میزان کاهش ریسک آنها مورد ارزیابی قرارمیدهد دراین مقاله یک روش LOPA ترجیحی درمقایسه با روش LOPA کلاسیک CCPS 2001 شرح داده شده است این روش ترجیحی ۱۳مرحله ای همچنین دریک مطالعه موردی که سیستم تولید هیدروژن می باشد بکارگرفته شده است رویدادهای دارای اثرشدید علل آغازین و فرکانس ها IPL,PFD ها مجموع احتمال رویداد میانی و SIL دراین روش موردبررسی قرارگرفتند نتایج بدست آمده ازا ین روش نشان دادکه کاهش ریسک ضروری مابین ۱- ۱۰و-۲ ۱۰ است و یک SIL2 به عنوان الزام تعیین میگردد و نیازی به انجام یک مطالعه QRA نمی باشد.