سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه مازندران
امین رضایان – عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

تحلیل پایداری شیروانی با روش تعادل حدی یکی از پرکاربردترین روشهیا تحلیل پایداری شیروانی است که با توجه به سوابق درخشان و سهولت آن در عمل بطور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد تعیین سطح لغزش بحراین به عنوان سطح لغزشی که کمترین ضریب اطمینان در تحلیل پایداری با روش تعادل حدی را دارد یکی از مشکلات تحلیل پایداری با این روش به حساب می اید. خصوصا تعیین سطح لغزش بحرانی غیردایره ای به دلیل وابسته بودن به تعدادمتغیرهای زیاد با روشهای سنتی معمول به سهولت امکان پذیر نیست این مسئله از مسائل دشوار و پیچیده بهینه سازی محسوب می شود و حل آن حتی با روشهای کلاسیک بهینه سازی میسر نمی باشد. دراین مقاله از الگوریتم جامعه مورچه ها به عنوان یکی از جدیدترین روشهای فراکاوشی جهت حل مسئله تعیین سطح لغزش بحرانی دایره ای و غیردایره ای در تحلیل پایداری شیروانی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل مهندسی ژئوتکنیک به حساب می اید استفاده شده است.