سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میر احمد لشته نشایی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
رضا جمشیدی چناری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
امیر مدندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه گیلان

چکیده:

مسئله تراوش و تعیین سطح آزاد نشت در سدهای خاکی توسط روشهای مختلفی از جمله روشهای تحلیلی، نظری- تجربی و یا رسم شبکه جریان بررسی شده است. اما با توجه به محدودیت های این روشها واز طرفی توسعه روزافزون علوم کامپیوتری، روشهای عددی جایگزین روشهای فوق شده اند. مسئله تراوش در سدهای خاکی یک مسئله با مرز آزاد می باشد که به راحتی توسط روشهای بدون شبکه ۱ نسبت به روشهای وابسته به شبکه بندی نظیر روش المان محدود FEM و روش تفاضلات متناهی FDM حل می گردد. در این مقاله یک مدل عددی بر اساس روش حل اساسی MFS که یکی از روشهای بدون شبکه می باشد جهت تحلیل تراوش در سدهای خاکی و تعیین سطح آزاد نشت ارائه می گردد. مدل عددی تهیه شده در این مقاله با نتایج روش عددی المان محدود MFS مقایسه شده و صحت و دقت نتایج به دست آمده مورد تائید می باشد.